Söker... Laddar...

3 – Gata/park « 3.1 – Gator och vägar « 3.1.7 – Korsningar och infarter

3.1.7 – Korsningar och infarter
3.1.7.1 – Cirkulation

Avsnittet 3.1.7.1 har bifogade filer:

Typritning cirkulation

Generellt

Cirkulationsplatser skall dimensioneras efter körspår för LPS (lastbil med påhängssläp). (Eventuell överkörningsbar yta får inkluderas i körspåret.)

Överkörningsbar yta

Gräns mellan körbana och överkörningsbar yta utförs med granitkantstöd RF2, visning 6-7 cm. Överkörningsbar yta byggs med storgatstenar satta i förband, och satta i jordfuktat cementbruk. Gräns mellan överkörningsbar yta och rondellyta utgörs av granitkantstöd RV2, visning 12 cm.

Refuger

Refuger i anslutning till cirkulationsplatser utförs enligt avsnitt 3.1.5.8.

Korsningskurvor - ytterradier

Yttre kantstöd runt cirkulationsplatser utförs med granitkantstöd RV2, visning 12 cm. (Detta för att undvika sönderkörda gräskanter.)