Söker... Laddar...

3 – Gata/park « 3.4 – Övrig utrustning

3.4 – Övrig utrustning
3.4.1 – Trafiksignaler

Allmänt

Trafiksignalens primära syften är att:

• ge optimalt trafikflöde och bättre trafikflyt

• prioritera olika trafikantkategorier eller trafikströmmar

• reglera stora trafikströmmar till överbelastade trafiksystem.

Styrande dokument

Trafiktekniska funktioner ska följa funktionsbeskrivningar och utföras enligt Tarfikverkets publikation 1991/55-D8, "Föreskrifter och allmänna råd för trafiksignaler".

Vid nybyggnation ska Trafikverkets publikation enligt ovan tillämpas inom hela avsnittet 5501 "Att bygga trafiksignalanläggningar".

Krav

Nya signaler skall projekteras för att passa i befintligt system med utrustning för övervakning.

Tidsstyrning för bil projekteras efter trafikmängd.

För fotgängare skall gångtiden vara minst 30 sek och minst 10 sek/körfält där mer än tre förfält förekommer.

Endast vägmärken får markeras på trafiksignalstolpar.

Längs med stråk i huvudvägnätet skall trafiksignalerna vara synkade med varandra.

3.4.2 – Parkbänkar

Avsnittet 3.4.2 har bifogade filer:

Bänkplats typ 1
Bänkplats typ 2
Bänkplats typ 3

Produktval

Norrtälje

 • Gång- och cykelvägar - HAGS, Riddersberg. Färg: grön. Platsgjuten. Med armstöd.
 • Centrum – BYARUM, Lessebo. Färg: grön. Fristående.                
                  Roslagssoffan med kommunemblem. Fristående.

Rimbo

 •  Gång- och cykelvägar - HAGS, Riddersberg. Färg: grön. Platsgjuten. Med armstöd.
 •  Centrum – NOLA, Kalmarsund soffa och Kalmarsund bänk. Färg: röd

Hallstavik
 • Gång- och cykelvägar - HAGS, Riddersberg. Färg: grön. Platsgjuten. Med armstöd.

Krav

 • Fasta soffor och bänkar ska kunna fästas både i mark och på betongunderlag.
 • Sitthöjden ska vara 45 - 50 cm. 
 • Armstöd bör vara lika långt som sitsens djup eller något längre.
 • Sitt- och ryggbrädor ska vara hållbara mot åverkan och lätta att byta ut.
3.4.3 – Papperskorgar

Allmänt

Papperskorgar ska vara lättåtkomliga för tömning. Papperskorgar ska i första hand placeras i anslutning till sittplatser.

Produktval

Norrtälje

 • Gång- och cykelvägar – HAGS, Rosen. Färg:Svart.
 • Centrum –  BYARUM, Papperskorg. Färg: Svart

 

Rimbo

 • Gång- och cykelvägar – HAGS, Rosen. Färg:Svart.
 • Centrum –  VEKSO, Input. Färg: Svart

                               

Hallstavik

 • Gång- och cykelvägar – HAGS, Rosen. Färg:Svart

Krav

 • Mindre skräpkorg på minst 40 liter och större på minst 120 liter.

 • Tak eller lock som skyddar mot fåglar och nederbörd.

 • Skräpkorgarna ska vara lättömda och ha en enkel påsinfästning. Helst bör skräpkorgarna ha fronttömning.

 • Hållbarhet mot åverkan, som stötar och eld.

 • Alternativ fastsättning på egen eller samordning på annan stolpe.

 • Yta som försvårar affischering och klotter och som försvårar för råttor att ta sig upp.

 • Inkast högst 80 cm över marken.

 • Konstruktion som döljer plastpåsen.

3.4.4 – Cykelställ

Krav

Standardfärg RAL 9005.

För cykelställ där framhjulet skjuts in skall bågarna vara galvade, ej målade.

3.4.6 – Räcken

Krav

Standardfärg RAL 9005

 

3.4.7 – Bilspärrar

Allmänt

För bilspärr krävs en bom.

Produktval

Smekab Bilspärr Bix eller likvärdig.

Bixbomar ska ha reflexer och trekantslås. 

Krav

Ytbehandling, varmförxinkad.

3.4.9 – Markgaller

Allmänt

Markgaller till träd ska användas där träd står i hårdgjord yta.

Produktval

Norrtälje Rimbo Hallstavik

Centrum – JOM Markgaller, klassiskt.

 

3.4.10 – Stamskydd

Allmänt

Stamskydd ska användas i samband med markgaller i hårdgjord yta.

Krav

Standardfärg RAL 9005

3.4.11 – Informationstavla

Produktval

Krav