Söker... Laddar...

3 – Gata/park « 3.1 – Gator och vägar « 3.1.5 – Gator « 3.1.5.8 – Refuger

3.1.5.8 – Refuger

Dimensionering

Refuger skall aldrig vara smalare än 120 cm. (Anledning: Det skall gå att placera ett vägmärke med standardstorlek 60 cm på refugen, med 30 cm marginalför backspeglar på vardera sida.)

Refuger vi gångpassager och gång- och cykelpassager skall vara minst 200 cm breda. (Anledning: Väntande trafikanter med barnvagn alternativ cykel skall kunna vistas inom refugens bredd.)

Utförande

Refuger byggs med granitkantstöd (se även avsnitt 3.1.8.7), RF2 visning 12 cm.

I centrumytor i Norrtälje, Hallstavik och Rimbo skall refugytan byggas som en välvd yta med smågatsten (se även avsnitt 3.1.8.4), som fogas med jordfuktad betong.

I övriga ytor skall refugytan asfalteras.

Bifogade filer

Namn Datum vid uppladning Revideringsdatum Giltigt fr.o.m. datum Giltigt t.o.m. datum
Centrumytor Hallstavik 2013-02-14 11:29:02 - - -
Centrumytor Norrtälje 2013-02-14 11:30:53 - - -
Centrumytor Rimbo 2013-02-14 11:33:21 - - -